Mega pakiet 4 kursów biznesowych

Mega pakiet 4 kursów biznesowych

Pakiet zawiera:

Spółki zagraniczne bez tajemnic

 • Czy to Ci się opłaca?
 • Jak wysoki poziom ochrony majątku możesz zyskać?
 • Jakie kraje są optymalnym wyborem dla różnych typów działalności?
 • Jakie formalności musisz dopełnić?
 • Jak bezpiecznie rozliczać się z Urzędami Skarbowymi?
 • i wiele, wiele innych…

Proste podatki

 • Jak optymalnie „wyciągać” pieniądze ze spółki z o.o.?
 • Czy wybranie tak zwanego estońskiego CIT-u to dobry kierunek?
 • Jak płacić możliwie najniższe daniny przy Twoich dochodach?
 • i wiele, wiele innych…

Ratowanie biznesu i ochrona majątku przed długami

 • Przeglądem sprawdzonych i skutecznych rozwiązań antywindykacyjnych
 • Skutkami opóźnień płatności w ratach leasingowych
 • Wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank
 • Możliwościami związanymi z postępowaniem restrukturyzacyjnym
 • Negocjowaniem i układaniem się z wierzycielami

Prawo pracy bez tajemnic

 • problematyka umowy przedwstępnej (art. 389-391 KC) w kontekście jej zastosowania do stosunków pracowniczych,
 • uprawnienia związków zawodowych w sprawach pracowniczych (zasady reprezentacji pracowników w sprawach indywidualnych i zbiorowych),
 • obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zwłaszcza w kontekście wypadków przy pracy i chorób zawodowych (regulacja kodeksowa, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy),
 • ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa o czasie pracy kierowców
 • pojęcie pracownika i pracodawcy (ustawowe definicje, organizacyjna a majątkowa koncepcja pracodawcy, reprezentacja pracodawcy (pojęcie osoby i organu zarządzającego oraz innej wyznaczonej osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy – art. 31 KP), pojęcie i oznaczenie pracodawcy w stosunku pracy z powołania),
 • rodzaje umów o pracę (umowa o pracę na czas nieokreślony jako preferowana formuła zatrudnienia, regulacja umowy o pracę na okres próbny, przeciwdziałanie zawieraniu umów o pracę na czas określony – art. 251 KP),
 • ochrona stosunku pracy pracowników objętych dyspozycją art. 32 ustawy o związkach zawodowych (tzw. działaczy związkowych): aksjologia ochrony, zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony, problematyka nadużycia ochrony związkowej,
 • wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy (problematyka podróży służbowej w kontekście czasu pracy, systemy czasu pracy),
 • zastosowanie w prawie pracy przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 KP).
Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 6391.00 PLN

3 074.00

PLN

6 391.00

PLN

Zamów
Copyright © 2024 Kursybiznesowe.pl | Polityka prywatności